top of page

Izobraževanja kolektivov

Za kakovostno izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa, kjer so otroci na prvem mestu, postaja zaradi vse pogostejšega pojava težav pri otrocih (specifične učne težave, govorno-jezikovne, vedenjske, čustvene, težave s pozornostjo in koncentracijo, s koordinacijo, z grobo in fino motoriko, …) nujno, da smo, vsi, ki z njimi delamo, ustrezno izobraženi, da pravočasno prepoznavamo težave in se z njimi uspešno spopadamo; da jih znamo omiliti, če že ne odpraviti. Iz tega razloga in iz lastnih izkušenj verjamem, da je poznavanje fiziološkega ozadja tovrstnih težav ključ do uspeha, saj se tovrstne težave prepogosto zamenjujejo z lenobo, nezainteresiranostjo za učenje, nevzgojenostjo,... V primeru, ko se pravočasno ne odzovemo na prepoznane težave pri otroku, se pogosto pridruži še več drugih, predvsem čustvenih in vedenjskih težav.


Bistvenega pomena je sledenje otrokovemu razvoju od rojstva naprej. Pomembno je, da otroci že takoj po rojstvu preko veliko dotikov in rednega prostega gibanja dobivajo potrebno senzorno stimulacijo za ustrezen razvoj možganov. Gibalni razvoj otrok poteka po določenem zaporedju (dvig glavice, obračanje dojenčka, plazenje, zibanje na kolenih, kobacanje,…) in je izredno pomemben za celostni razvoj otroka, saj se zaradi gibalne aktivnosti in s tem stimulacije možganov že v prvih letih otrokovega življenja ustvarijo povezave znotraj možganov, ki bodo v bodoče vplivale na čustvovanje, vedenje in kognicijo našega otroka.

Predvsem predšolsko obdobje je tisto, kjer se veliko težav že izrazi in kjer je izjemnega pomena pravočasna intervencija, da se otroku omogoči ustrezna pomoč in podpora do vstopa v šolo. Vsak si želi biti uspešen. Zato je pomembno, da poiščemo ustrezno pot za vsakega posameznika in mu pomagamo sprostiti obrambne mehanizme, da prežene stres in doseže sproščenost, ki je pogoj, da se človek sploh lahko uči.

Ker sem sama praktik, je moja težnja ta, da učitelji in vzgojitelji, ki jim predajam znanje, dobijo čim več nujnih teoretičnih, predvsem pa praktičnih in uporabnih znanj in orodij, ki jih lahko takoj uporabijo pri svojem delu.

Izvedeno predavanje za učitelje:

  • (M)učenje, avgust 2021/2022


Predvideno predavanje za vzgojitelje in starše:

  • Sposobno telo, sposobna glava. Zgodnji razvoj otroka – podpora staršev in vzgojiteljev

IMG_20210826_0817091.jpg
srcek1.PNG
bottom of page