top of page

Masgutova Neurosensorymotor Reflex Integration-MNRI®

Učinki metode

Življenje nam je namenjeno, da ga v vsej polnosti uživamo. In da znamo ceniti stvari okoli nas. Neprestano nihamo med simpatičnim in parasimpatičnim stanjem, torej iščemo ravnovesje med preživetjem in uživanjem.

 

MNRI® metoda integracije refleksov po dr. Svetlani Masgutovi je manualna metoda, katere cilj je reedukacija in preusmeritev živčnih poti v telesu, za prehod iz simpatičnega v parasimpatično stanje. Doseči želimo samoregulacijo telesa in s tem homeostazo  telesa. S počasnimi in globokimi dotiki aktiviramo propriocepcijo telesa in ga učimo ustreznega gibanja (integriramo refleks). Integriran refleks pripelje telo na višjo funkcionalno raven, kar se kaže v obliki izboljšav na področju grobe, fine motorike, govorno-jezikovnih težav, vedenjskih in čustvenih težav, pozornosti in koncentracije, popravi se simetrija telesa, odpravijo se kompenzacijski vzorci, …

Raziskave učinkov MNRI® metode so pokazale, da primarni gibi in integracija refleksov aktivirajo samoregulacijo senzornih, motoričnih in proprioceptivnih sistemov v telesu, ki vplivajo na zdravje, učenje in razvoj. Zaradi neuro-senzo-motoričnega razvoja se kažejo izboljšave na motoričnem, čustvenem in kognitivnem delovanju odraslih in otrok z ADD, ADHD, Aspergerjevim sindromom, avtizmom, Downovim sindromom, čustvenimi težavami, posttravmatskim sindromom, cerebralno paralizo, po kapi, in drugih, zgoraj naštetih težavah.

Nevrotaktilna integracija se uporablja za umirjanje zaščitnih reakcij telesa. S to metodo sproščamo obrambne reflekse, s čimer dobi telo občutek varnosti. Posledično odpravljamo težave:

- v gibalnem razvoju in senzo-motorični integraciji (zaostanki v razvoju, dispraksija, cerebralna paraliza, …)

- v kognitivnem razvoju (ADD, disleksija, diskalkulija, zaostanki v govornem razvoju, slab spomin, …)

- pri čustvenih in vedenjskih težavah (težnja po hiperprotektivnosti, čustvena nestabilnost, otročje vedenje, ADHD, agresije, strahovi, fobije, ...)

Potek terapije

MNRI® terapija se izvaja na masažni mizi, primerna so dolga oblačila. Po uvodnem pogovoru s staršem in otrokom se opravi pregled refleksov, na podlagi katerega se zastavi plan dela. Na terapijah integriram reflekse, ki so podpora in pot do ravnovesja telesa. Starši in otroci se na terapiji naučijo določenih delov metode, ki jo redno prakticirajo doma, kar je bistvenega pomena za rezultate in dober učinek metode. V tem procesu nudim staršem in otrokom oporo in svetovanje.


Zelo pomemben del terapij je tudi zadostna hidracija.
 

bottom of page