top of page

Integracija refleksov

Na uvodnem srečanju se pogovorimo o zgodnjem razvoju otroka, o simptomih, ter o tem, kaj bi želeli izboljšati. Na podlagi pogovora in pregleda refleksov svetujem, katere metode bi uporabili in pripravim načrt dela. Med samim procesom izvajanja terapij skupaj sledimo napredkom. Starše ustrezno pripravim na izvajanje delov metode doma.

MNRI® metoda integracije refleksov po dr. Svetlani Masgutovi je manualna metoda, katere cilj je reedukacija in preusmeritev živčnih poti v telesu, za prehod iz simpatičnega v parasimpatično stanje. Doseči želimo samoregulacijo telesa in s tem homeostazo  telesa. S počasnimi in globokimi dotiki aktiviramo propriocepcijo telesa in ga učimo ustreznega gibanja (integriramo refleks). Integriran refleks pripelje telo na višjo funkcionalno raven, kar se kaže v obliki izboljšav na področju grobe, fine motorike, govorno-jezikovnih težav, vedenjskih in čustvenih težav, pozornosti in koncentracije, popravi se simetrija telesa, odpravijo se kompenzacijski vzorci, …

Raziskave učinkov MNRI® metode so pokazale, da primarni gibi in integracija refleksov aktivirajo samoregulacijo senzornih, motoričnih in proprioceptivnih sistemov v telesu, ki vplivajo na zdravje, učenje in razvoj. Zaradi neuro-senzo-motoričnega razvoja se kažejo izboljšave na motoričnem, čustvenem in kognitivnem delovanju odraslih in otrok z ADD, ADHD, Aspergerjevim sindromom, avtizmom, Downovim sindromom, čustvenimi težavami, posttravmatskim sindromom, cerebralno paralizo, po kapi,...

Certifikati

 • MNRI®-Tactile Integration (Pamela Curlee, 2016) In-Person; hands on

 • Tematska konferenca-Avtistične motnje, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 2017

 • Tematska konferenca-Umirjanje vedenja po metodi Team-Teach, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 2017

 • Blomberg Rhythmic Movement Training® 1 (Eva Maria Rodriguez Diez, 2018) In-Person; hands on

 • Blomberg Rhythmic Movement Training ® 3 (Eva Maria Rodriguez Diez, 2018) In-Person; hands on

 • Brain Gym® (Jasna Trapečar, 2018)

 • Blomberg Rhythmic Movement Training ® 2, Emotions and Inner Leadership. The Limbic System (Eva Maria Rodriguez Diez, 2019) In-Person; hands on

 • MNRI®-Archetype Movement Integration (Isabelle Renard Fontaine, 2019) In-Person; hands on

 • MNRI®-Dynamic and Postural Reflex Integration (Pamela Curlee, 2019) In-Person; hands on

 • MNRI®-Toolbox for Dyslexia (Svetlana Masgutova, Ph.D., 2019) In-Person; hands on

 • Building Block Activities of Movement Based Learning (Edita Koren, 2020) In-Person; hands on

 • MNRI®-Dynamic and Postural Reflex Integration Part 1 (Pamela Curlee, 2020) Online

 • MNRI®-Neurotactile Integration (Marjeta Krejči Hrastar, 2021) In-Person; hands on

 • MNRI®-Oral-Facial Reflex Integration Level 1 (Tina Marks, 2021) Online

 • The Physiological Basis of Learning, (dr. Carla Hannaford, 2021) Online

 • MNRI®-Basal Ganglia and Reflex Integration (Trina Deiss, 2021) In-Person; hands on

 • MNRI®- Proprioceptive and Cognitive Integration, (Teresa Ewa Busz,2021) In-Person; hands on

 • MNRI®-Dynamic and Postural Reflex Integration Part 2 (Trina Deiss, 2021) Online

 • Bal-A-Vis-X®, (Meta Eržen, 2021) In-Person; hands on

 • MNRI®-Oral-Facial Reflex Integration Level 2 (Helena Björelius, 2022) In-Person; hands on

 • MNRI®- Reflex Integration and Immunology (Trina Deiss, 2022) In-Person; hands on

 • MNRI®- Neurostructural  Reflex Integration (Trina Deiss, 2022) In-Person; hands on

 • MNRI®- IPET Archetype Movement Integration (Theresa Fischer, 2023) In-Person; hands on

 • MNRI®- Lifelong  Reflex Integration (Theresa Fischer, 2023) In-Person; hands on

 • MNRI®- Breathing Reflex Integration (Svetlana Masgutova, Ph.D., Nelly Akhmatova Ph.D. 2023) In-Person; hands on

Bal-A-Vis-X® je niz natančno oblikovanih ritmičnih vaj, ki vpliva na ravnotežje (balance), slušno (auditory) in vidno zaznavanje (vision). Vaje zahtevajo koordinacijo celega telesa, vidno sledenje, usmerjeno pozornost in samokontrolo vedenja.
Metoda je učinkovita pri delu z osebami s specifičnimi učnimi težavami, z ADD, ADHD, s cerebralno paralizo, z osebami na avtističnem spektru, s postravmatskim sindromom, anksioznostjo, depresijah, mišično distrofijo in se izvaja od treh let naprej …

bottom of page