top of page

Potek terapij

Na uvodnem srečanju se pogovorimo o zgodnjem razvoju otroka, o simptomih, ter o tem, kaj bi želeli izboljšati. Na podlagi pogovora in pregleda refleksov svetujem, katere metode bi uporabili in pripravim načrt dela. Med samim procesom izvajanja terapij skupaj sledimo napredkom. Starše ustrezno pripravim na izvajanje delov metode doma. Glede na napredek in potrebe prilagajam pristope in metode dela (Masgutova Neurosensorymotor Reflex Integration-MNRI®, Bal-A-Vis-X®, Blomberg Rhythmic Movement Training ®). Na vsakem srečanju se pogovorimo o opaženih spremembah v počutju, vedenju in čustvovanju ali na reakcijah telesa. Na voljo sem tudi za svetovanja in pomoč.

20220929_172008.jpg
bottom of page